Formularz rejestracji - wkrótce rejestracja zostanie uruchomiona

Udział w konferencji jest bezpłatny
Liczba miejsc ograniczona
Decyduje kolejność zgłoszeń 
Zgłoszenie wymaga akceptacji organizatora